Bộ điều khiển cho chiếu sáng, điều khiển màn cửa

-->
Liên hệ
Thương hiệu Distech Controls
Mã sản phẩm

Mô tả sản phẩm:

- Các bộ điểu khiển này là các module mở rộng, cho phép kết nối với các bộ điều khiển ECY/ECL/ECB-PTU và ECY/ECL/ECB-VAV thông qua cổng subnet, ứng dụng trong các hệ thống điều khiển chiếu sáng, dimmer, điều khiển màn cửa trong hệ thống phòng khách sạn, văn phòng, nhà thông minh.