Thiết kế đồ họa Envysion

-->
Liên hệ
Thương hiệu Distech Controls
Mã sản phẩm

Mô tả sản phẩm:

Thiết kế đồ họa Envysion:

  • ENVYSION là một thiết kế đồ họa trên nền web với giao diện trực quan, được sử dụng để tạo các tương tác giao diện đồ họa người dùng, tối ưu hóa việc xây dựng giao diện, giúp quá trình quản lý dữ liệu cơ sở tốt hơn, trực quan, sinh động hơn.
  • Với công cụ xpressENVYSION, với bộ công cụ giao diện người dùng phong phú, người sử dụng dễ dàng kéo thả các công cụ này để tạo thành các giao diện đồ họa mong muốn nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả.