Prism Lite 2(4-6) Buttons Touch Panel US

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm HDL-MPTF02(4-6).46

Prism Lite là một bảng điều khiển đa chức năng cho tự động hóa nhà, cung cấp cách thuận tiện để điều khiển ánh sáng, rèm, cảnh, vv. Bảng điều khiển sẽ tự động đánh thức khi cảm nhận người dùng đang tiếp cận.

  • Công suất làm việc: 12 ~ 30V DC
  • Tiêu thụ năng lượng:
    MPTF02,46: 18mA / 24V DC
    MPTF04,46: 27mA / 24V DC
    MPTF06,46: 29mA / 24V DC
  • Thông tin liên lạc: HDL Buspro
  • Thiết bị đầu cuối Buspro: cáp lõi đơn 0.6-0.8mm

a

b