DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐỒNG JINTIAN

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Đồng Jintian Việt Nam là một trong những dự án trọng điểm của Công ty Cổ Phần AZB trong năm 2017, khởi công vào ngày 08/06/2017. 

Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Điện Sài Gòn.
Tên khách hàng: Công ty Cổ phần AZB.
Tên hợp đồng:  Cung cấp tủ điện trung thế và Máy biến thế khô Siemens
Nội dung:01 Lô tủ trung thế SIMOPRIME A4 24kV, 1250A, 25kA/3s (Siemens):
01 tủ RMU, cấu hình 19 ngăn
01 Lô tủ trung thế 8DJH 24kV, 630A, 20kA/3s, (Siemens):
08 tủ RMU, cấu hình KL
01 Lô máy biến thế khô CARECO/Siemens 3P, 50Hz, 22/0.4kV, Cu/Cu, Dyn-11, AN, IP20 (2x1250kVA, 2x2500kVA, 2x3000kVA) 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận